360° Nijmegen - Tiffany Pergens, Laura Moolenaar, Rémon Mulder, Studio MP

04-01-2017
886 keer bekeken 0 reacties

De winnende inzendingen van de ideeëncompetitie voor het rivierpark en de aangrenzende Waalspronggebieden zijn bekend. Wethouder Bert Velthuis reikte op vrijdag 17 maart de prijzen aan de winnaars uit.Onder de tekst vindt u alle ingediende ideeën voor de ideeëncompetitie Langs de Waal.

Prijswinaars
De winnaars van de vakjuryprijzen en publieksprijs zijn:

- 1e prijs, categorie non profit / natuurlijke personen (€ 1.000,-):
Romeinse gezichtshelm De Uitkijk van Andreas Hetfeld
- 1e prijs, categorie non profit / rechtspersonen(€ 1.000,-):
Waterloop Bootje varen, theetje drinken van Jan Kersten, Bureau Niche
- 2e prijs, categorie (non) profit / rechtspersonen  (€ 500,-):
De Verderkijker van Stg. Derde Wal
- 2e prijs, categorie non profit / rechtspersonen (€ 500,-):
Bloemrijk Nijmegen van Storm Stufkens
- Publieksprijs (€ 1.000,-): Bekijk de verdeling van de publieksstemmen
De Inlaat van Macroheck 

Hiernaast zijn nog vier inzendingen in de prijzen gevallen. Zij hebben geen geldbedrag gewonnen, maar wel het (onder voorwaarden) tijdelijke gebruik van de grond waarop ze hun idee willen realiseren. Het gaat om:

- Hoeve de Hoge Bongerd van Thijs, Maartje, Sven en Maarten
- Urban Mini Homes van Eco Architecten
- Tijdelijk bouwen met visie in een groene omgeving van Van Haren en Kol
- Stad Strand Nijmegen van Paul Dirks

Lees het juryrapport

Vervolg
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

Initiatief 360° Nijmegen geeft de gebiedsmarketing in Noord-Nijmegen een impuls. Het icoon biedt uitzichtpunt over Nijmegen, verbindt visueel de stad met Noord-Nijmegen door horeca, is demontabel/verplaatsbaar en dient als een marketingpaviljoen voor HolLandArt en Rivierenpark.

Door de geplande ontwikkelingen het imago van het gebied transformeren. Namelijk een wisseling van sterk recreatief, onbebouwd, natuur naar bebouwd, commercieel en toerisme. Tijdelijkheid in de geschetste context staat dan ook voor de wisseling van ihet imago. Op deze stedelijke transformatie wordt dan ook ingespeeld met het voorstel 360° Nijmegen. Om de gebiedsmarketing in Noord-Nijmegen een impuls te geven wordt het initiatief 360° Nijmegen voorgesteld. Het icoon biedt een uitzichtpunt over Nijmegen, verbindt visueel de stad met Noord-Nijmegen door haar horecafunctie, is demontabel/verplaatsbaar en dient als een marketingpaviljoen voor HolLandArt en Rivierenpark. Daarnaast draagt het icoon bij aan het stadsgezicht van Nijmegen, de facelift van de Waalkade en nodigt toeristen uit om gebruik te maken van het Rivierenpark. Dit integrale en toekomstgerichte concept laat de kernkwaliteiten van het gebied spreken en heeft een gebiedsoverstijgende blik waardoor diverse actoren kunnen profiteren van de ontwikkelingen. Het icoon 360° Nijmegen geeft een hemelsbrede blik op Nijmegen en biedt een perspectief over HolLandArt en Rivierenpark. Het object 360° Nijmegen bestaat uit een marketingpaviljoen, een horecafunctie en een toeristische attractie. Deze drie functies illustreren de gebiedsbrede benadering en schaalvoordelen van het tijdelijke initiatief.

Zo richt het marketingspaviljoen zich op de marketing van het gebied en op de verkoop van te realiseren vastgoed, biedt de horecafunctie op de begane grond een uitrustplek voor recreanten van de Waalkade en biedt het 360° uitkijkpunt een blik op Nijmegen. De unieke verschijningsvorm draagt bij aan het imago van Nijmegen als het imago van Noord-Nijmegen (specifiek het projectgebied). Zowel overdag als in de avond blijft het object herkenbaar door haar hoogte, kenmerkende architectuur en belichting. Het icoon verbindt en promoot de ambities van Langs de Waal en werpt een blik op de toekomstige ontwikkelingen. Zodra de tijdelijke invulling is vervuld kan het object verplaatst worden naar een andere geschikte locatie om zo rond te draaien langs de Waal.

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties