Creëer een duurzame Bloemenweide - Joop Dahm

04-01-2017
912 keer bekeken 0 reacties

De winnende inzendingen van de ideeëncompetitie voor het rivierpark en de aangrenzende Waalspronggebieden zijn bekend. Wethouder Bert Velthuis reikte op vrijdag 17 maart de prijzen aan de winnaars uit.Onder de tekst vindt u alle ingediende ideeën voor de ideeëncompetitie Langs de Waal.

Prijswinaars
De winnaars van de vakjuryprijzen en publieksprijs zijn:

- 1e prijs, categorie non profit / natuurlijke personen (€ 1.000,-):
Romeinse gezichtshelm De Uitkijk van Andreas Hetfeld
- 1e prijs, categorie non profit / rechtspersonen(€ 1.000,-):
Waterloop Bootje varen, theetje drinken van Jan Kersten, Bureau Niche
- 2e prijs, categorie (non) profit / rechtspersonen  (€ 500,-):
De Verderkijker van Stg. Derde Wal
- 2e prijs, categorie non profit / rechtspersonen (€ 500,-):
Bloemrijk Nijmegen van Storm Stufkens
- Publieksprijs (€ 1.000,-): Bekijk de verdeling van de publieksstemmen
De Inlaat van Macroheck 

Hiernaast zijn nog vier inzendingen in de prijzen gevallen. Zij hebben geen geldbedrag gewonnen, maar wel het (onder voorwaarden) tijdelijke gebruik van de grond waarop ze hun idee willen realiseren. Het gaat om:

- Hoeve de Hoge Bongerd van Thijs, Maartje, Sven en Maarten
- Urban Mini Homes van Eco Architecten
- Tijdelijk bouwen met visie in een groene omgeving van Van Haren en Kol
- Stad Strand Nijmegen van Paul Dirks

Lees het juryrapport

Vervolg
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

Creëer een duurzame bloemenweide en daardoor een prima bijdrage gedurende het jaar aan de biodiversiteit op locatie 3 Oostpunt van Veur Lent. Goed voor de natuur, de omgeving en de bezoekers. Derhalve een uitstekende uitstraling naar alle publieksgroepen.

Doelstelling:

Meer insecten in het gebied van locatie 3 Oostpunt van Veur Lent Langs de Waal Nijmegen en dan speciaal meer aandacht voor de wilde solitaire bijen. Deze bijen steken niet en zijn waardevolle bestuivers. De bezoekers van dit gebied kunnen op een eenvoudige wijze kennis maken met deze wilde solitaire bijen. Door de bezoekers hierbij te betrekken, bestaat de mogelijkheid dat ze zelf enthousiast worden en in hun eigen tuin ook gaan zorgen voor meer bloemen en nestgelegenheid voor deze bijen. Door de samenwerking vanuit de lokale overheid wordt een prima voorbeeld gegeven en kan een duidelijke verbetering van de wilde bijen stand gerealiseerd worden.

Hoe dit te bereiken:

Door voor deze wilde solitaire bijen te zorgen voor voldoende goed voedsel in de vorm van bloemen met voldoende stuifmeel en nectar in het betreffende gebied en verder te zorgen voor voldoende nestgelegenheden.

- Voldoende goed voedsel: door middel van de aanleg van een bloemenweide, bestaande uit eenjarige en meerjarige bloemenplanten

- Voldoende nestgelegenheden: door middel van een bewust gekozen nestblokken systeem, dat meerdere jaren meegaat en jaarlijks geschoond kan worden. Dit laatste om schadelijke insecten te kunnen verwijderen en een gezonde populatie bijen verder uit te bouwen.

Wat is er verder nodig:

- Een bloemenmengsel dat past bij de grondsoort op locatie 3.

- Geschikte plaatsen om dit bloemenmengsel te zaaien en later de bloemenweide te onderhouden. Dit bloemenmengsel draagt tevens bij tot een uitbreiding van de biodiversiteit in dit gebied.

- Enkele nestblokken en bijbehorende materialen, zoals gaas voor de nestblokken, dit ter bescherming van de vogels die graag de larven van de bijen eten.

Toegankelijkheid voor publiek:

De bloemenweide zal niet alleen tijdens de bloei een bezienswaardigheid zijn, maar gedurende vele maanden van het jaar. De opkomst van de bloemen, de bloeiperiode, het afsterven, dit alles heeft een bijzondere aantrekkingskracht op de waarnemingen van de wandelaars / bezoekers in het gebied van locatie 3.

Als er dan bovendien genoten kan worden van de vele soorten solitaire bijen, kan dit de aantrekkingskracht van dit gebied bevorderen. Zo is het gewenst dat er voldoende informatie borden geplaatst worden om de bezoekers te informeren, over zowel de bloemenweide, de solitaire bijen en de nestgelegenheden.

Er kunnen excursies gegeven worden door diverse natuurorganisaties, die mede bewerkstelligen dat het publiek zich beter bewust maakt van het toenemend belang van onze insecten en de bestuivers, die tenslotte ook voor de bestuiving van ons voedsel mede zorgen.

De kinderen van basisscholen kunnen dit gebied bezoeken en zo hun kennis opdoen over de verschillende aspecten van de natuur en haar belevingsvormen. Tal van mogelijkheden, die op zich heel eenvoudig zijn, geen kosten voor de bezoekers en een grote uitstraling hebben.

 

Duurzaamheid en Nijmegen 2018 European Green Capital:

Het realiseren van een bloemenweide in o.a. dit gebied en het doelbewust inzetten van wilde solitaire bijen geeft een blijk van duidelijke betrokkenheid van het streven naar een meer duurzame omgeving. Ook de betrokkenheid bij de directe natuur, die immers een wezenlijke bijdrage levert aan de voedselvoorziening in de komende jaren.

De bijen – i.c. honingbijen, hommels, solitaire bijen - dragen zorg voor de bestuiving van ca 75% van ons voedsel. Door dit op een dergelijke wijze als overheid te laten zien, draagt het bij tot een betere bewust wording van het belang van onze bijen voor nu en in de toekomst.

Als straks in 2018 Nijmegen de European Green Capital Town genoemd mag worden, zal een dergelijk bewust innovatief gekozen project ongetwijfeld voor de bezoekers een extra dimensie geven om deze gebieden te bezoeken. De inspiratie en uitstraling naar een groter publiek zal hiermee zijn doel bereiken en daarmee een wezenlijke bijdrage aan de versteviging van de natuur.

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties