Stadscamping Nijmegen - Cees v Diemen, Harre vd Maat, BRN Projecten

04-01-2017
498 keer bekeken 0 reacties

De winnende inzendingen van de ideeëncompetitie voor het rivierpark en de aangrenzende Waalspronggebieden zijn bekend. Wethouder Bert Velthuis reikte op vrijdag 17 maart de prijzen aan de winnaars uit.Onder de tekst vindt u alle ingediende ideeën voor de ideeëncompetitie Langs de Waal.

Prijswinaars
De winnaars van de vakjuryprijzen en publieksprijs zijn:

- 1e prijs, categorie non profit / natuurlijke personen (€ 1.000,-):
Romeinse gezichtshelm De Uitkijk van Andreas Hetfeld
- 1e prijs, categorie non profit / rechtspersonen(€ 1.000,-):
Waterloop Bootje varen, theetje drinken van Jan Kersten, Bureau Niche
- 2e prijs, categorie (non) profit / rechtspersonen  (€ 500,-):
De Verderkijker van Stg. Derde Wal
- 2e prijs, categorie non profit / rechtspersonen (€ 500,-):
Bloemrijk Nijmegen van Storm Stufkens
- Publieksprijs (€ 1.000,-): Bekijk de verdeling van de publieksstemmen
De Inlaat van Macroheck 

Hiernaast zijn nog vier inzendingen in de prijzen gevallen. Zij hebben geen geldbedrag gewonnen, maar wel het (onder voorwaarden) tijdelijke gebruik van de grond waarop ze hun idee willen realiseren. Het gaat om:

- Hoeve de Hoge Bongerd van Thijs, Maartje, Sven en Maarten
- Urban Mini Homes van Eco Architecten
- Tijdelijk bouwen met visie in een groene omgeving van Van Haren en Kol
- Stad Strand Nijmegen van Paul Dirks

Lees het juryrapport

Vervolg
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

Een stadscamping Nijmegen ten oosten van de oude Waalbrug op het eiland Veur-Lent. De ruimte biedt een plek waar je kunt wonen, werken en recreëren. In de meeste elementaire vorm een camping met ‘tiny houses’ en kampeerplekken voor tijdelijk verblijf.

Stadscamping Nijmegen zal zich vestigen ten oosten van de oude Waalbrug op het eiland Veur-Lent. Deze zal vóór de 101e 4-daagse open zijn.

Vanuit de (opbouw)basis bekeken biedt de ruimte een plek waar je kunt wonen, werken en recreëren. In de meeste elementaire vorm een camping met ‘tiny houses’ en kampeerplekken waar je tijdelijk kunt verblijven.

Dit wordt ‘the place to be’. Hier worden evenementen georganiseerd uiteenlopend van aard, en zowel ter lering als ter vermaak. Een vluchteling kan hier terecht maar even zo makkelijk een medisch specialist of een ‘motivational’ speaker. Naast een plek om te kamperen biedt het eiland ontmoetingsruimtes waar kennis en kunde wordt gedeeld. Op de website en telefoonapplicatie zie je wie er aanwezig is en wat het aanbod of de behoefte is. Van te voren weet je voor wie, of waar je voor komt, wat je eventueel kunt halen/brengen zodat je je kan voorbereiden op wat je te bieden hebt.

Er is een omgeving (biotoop) gecreëerd waar wonen, werken, ontmoeten en genieten tezamen komen. Het werken sluit zoveel als mogelijk aan bij de (opleidings)mogelijkheden in Nijmegen en de activiteiten op het eiland. Veel dus in de recreatieve- en ambachtelijke sfeer en op het gebied van (High Tech) kennis. Uiteraard ook ‘footloose’, denk aan: kunst, cultuur en filosofie. Wij bieden de ideale inspirerende omgeving waarbij de bewoners bepalend zijn. Kenmerkend is dat alles smart en toekomst gericht is. The internet of things en de habitat zijn één.

De organisatie bestaat uit 100 wisselende inspirerende en creatieve mensen die het idee - open source - bedenken en uitvoeren. Dit binnen een coöperatie van zzp-ers waarin voor iedereen dezelfde uurvergoeding geldt. De stadscamping is footloose en zal zich verplaatsen, wat ze achterlaat is een open structuur van kennisdeling en –verwerving. Dit zal het fundament zijn van de Metropoliet Nijmegen.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties