Nijmegen Bloeit! - Arjan Vernhout

04-01-2017
824 keer bekeken 0 reacties

De winnende inzendingen van de ideeëncompetitie voor het rivierpark en de aangrenzende Waalspronggebieden zijn bekend. Wethouder Bert Velthuis reikte op vrijdag 17 maart de prijzen aan de winnaars uit.Onder de tekst vindt u alle ingediende ideeën voor de ideeëncompetitie Langs de Waal.

Prijswinaars
De winnaars van de vakjuryprijzen en publieksprijs zijn:

- 1e prijs, categorie non profit / natuurlijke personen (€ 1.000,-):
Romeinse gezichtshelm De Uitkijk van Andreas Hetfeld
- 1e prijs, categorie non profit / rechtspersonen(€ 1.000,-):
Waterloop Bootje varen, theetje drinken van Jan Kersten, Bureau Niche
- 2e prijs, categorie (non) profit / rechtspersonen  (€ 500,-):
De Verderkijker van Stg. Derde Wal
- 2e prijs, categorie non profit / rechtspersonen (€ 500,-):
Bloemrijk Nijmegen van Storm Stufkens
- Publieksprijs (€ 1.000,-): Bekijk de verdeling van de publieksstemmen
De Inlaat van Macroheck 

Hiernaast zijn nog vier inzendingen in de prijzen gevallen. Zij hebben geen geldbedrag gewonnen, maar wel het (onder voorwaarden) tijdelijke gebruik van de grond waarop ze hun idee willen realiseren. Het gaat om:

- Hoeve de Hoge Bongerd van Thijs, Maartje, Sven en Maarten
- Urban Mini Homes van Eco Architecten
- Tijdelijk bouwen met visie in een groene omgeving van Van Haren en Kol
- Stad Strand Nijmegen van Paul Dirks

Lees het juryrapport

Vervolg
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

Bloemenweides geven maanden een betoverende bloemenrijkdom en zijn belangrijk voor mensen, insecten, vlinders, vogels en kleine zoogdieren. De logo’s van Waalsprong en Wij zijn Nijmegen vormen de basis voor de weides. De te winnen €1.000,- wordt besteed aan een prachtig insectenhotel.

Dromen kun je waarmaken. Daar staat Wij zijn Nijmegen voor. De ideeëncompetitie van de gemeente Nijmegen sluit hier perfect op aan. Onze droom is twee kleurrijke bloemenweides (ook wel idylles genoemd) langs de waal, voor mensen, flora en fauna. Mensen - jong en oud - vinden bloemen leuk en belangrijk. Bloemenweides met gevarieerde, aantrekkelijke en zinnenprikkelende kruidachtigen zijn dan ook uitermate geschikt om de sier- en belevingswaarde van de Waalsprong tijdelijk te vergroten. Kleur speelt hierbij ook een belangrijke rol. De logo’s van de Waalsprong en Wij zijn Nijmegen vormen dan ook basis voor kleurrijke en nectarrijke bloemenweides (zie ook bijlage 1). Ook de recreatieve functie is op de beoogde locatie heel goed in te vullen door ‘placemaking’ in termen van kruidentuin, bloemenplukweide, geurtuin en voeltuin. Veel soorten kruidachtigen zijn eetbaar. Ook de ecologische waarde is aanzienlijk. Door een gebrek aan bloeiende bloemen in het landschap kunnen vlinders, bijen en andere insecten steeds minder voedsel verzamelen. Een kwart van de 20 hommelsoorten wordt met uitsterven bedreigd en van de ruim 300 soorten bijen is minstens 60% bedreigd. De beplanting met soorten die veel vlinders en bijen aantrekken zijn dan ook bijzonder geschikt om iets te leren over de natuur en haar ecosysteemdiensten (educatieve functie). Planten en bloemen vormen zelfs - samen met bodem en bacteriën - de basis van ons (land-)ecosysteem. Ze zijn daadwerkelijk een van de belangrijkste bronnen van ons bestaan. Wilde bloemen inspireren de huidige en volgende generaties om met grote zorg om te gaan met hun directe leefomgeving. Bovendien spelen planten ook een belangrijke rol bij het absorberen van CO2 uit de lucht.

De beoogde locatie is De Hoge Bongerd (locatie7). Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat deze locatie aan de route van de Nijmeegse 4DAAGSE ligt en dat de dijk veel wordt gebruikt door mensen. Het is ook denkbaar dat zelfs NS treinreizigers de bloemenweides zien bloeien. In het jaar dat Nijmegen Green Capital van Europa is kan zij haar werkelijke kleuren laten zien. Het ontwikkelen, aanleggen, beheren en monitoren leent zich goed tot actieve participatie. Diverse doelgroepen kunnen een praktische bijdrage leveren aan het verduurzamen van de eigen leefomgeving (zie ook pagina 4). Dit ‘not for profit’ idee is tevens bedoeld om beheerders van openbaar groen bewust te maken van de waarde van bloemenweides en als kans voor ‘Tijdelijk Anders Gebruiken’. Duurzaam groenbeheer beoogt een dynamische en diverse uitvoering van het groen, waarbij mens, natuur-, milieu- en organisatiegerichte facetten samengaan. Bloemenweides met vaste planten zijn langlevend, dienen niet beregend te worden, hebben goede bodembedekkende eigenschappen, leveren weinig groenafval op en worden zonder bestrijdingsmiddelen beheerd. De oppervlakte dient groot genoeg te zijn om een mooi effect te bereiken.

Om de belevingswaarde te vergroten worden paden (gemaaid gras) aangelegd, zodat de bloemenweides ‘vanbinnenuit’ worden beleefd. Paden voorkomen ook dat mensen door de beplanting lopen en het geeft een ‘beheerde’ uitstraling.

Soortgelijke bloemenweides zijn aangelegd in Nijmegen, Berg en Dal, Millingen aan de Rijn, Beuningen, Wijchen, Grave, Cuijk en Heumen. Dit idee en de verschijningsvorm voor locatie 7 past bij de reguliere functie en identiteit van het gebied en is ook prima te integreren (toegankelijkheid) in andere ideeën op dezelfde locatie. Bij de keuze voor locatie 7 speelt ook mee dat de bloemenweides onderaan de dijk liggen. Dit hoogteverschil zorgt voor overzicht en diepte en dit maakt de locatie aantrekkelijk voor mensen die op de dijk recreëren. Verschillende vormen van overlast of mogelijke beperkingen op het gebied van veiligheid zijn niet of nauwelijks van toepassing op dit idee. Wel is voor de aanleg en voor het insectenhotel een omgevingsvergunning nodig (locatiekenmerken, grond bewerken < 30 cm diep, insectenhotel en ophoogzand opbrengen). MSB v.o.f. grind en zand en Derks g.w.w. willen 200 m3 ophoogzand sponsoren. Gemeente Nijmegen heeft reeds afspraken met MSB v.o.f. grind en zand omtrent ophoogzand. Precieze locatie(s) en oppervlaktes (2.500 tot 5.000 m2) zijn flexibel en kunnen te zijner tijd worden besproken met gemeente Nijmegen en andere partners. Toekomstig beheer is prima te organiseren en nader af te stemmen met René Jongen van de gemeente Nijmegen. Bij winst wordt de te winnen € 1.000,- volledig besteed aan het bouwen van een indrukwekkend insectenhotel met een groen dak. Dit gebeurt in samenwerking met Pluryn en jongeren van de basisscholen De Oversteek en Het Talent. Door het plaatsen van een insectenhotel krijgen de bloemenweides een echte blikvanger en uiteraard biedt het onderdak aan de verschillende insecten. In de zomer is het een nest- en rustplaats en in de koude maanden een geschikt winterkwartier.

Verbindingen en samenwerking

Bij de ontwikkeling van dit voorstel worden diverse verbindingen gerealiseerd Onderstaande organisaties zijn betrokken bij de ontwikkeling, aanleg, activiteiten, beheer en/of financiering:

> Wij zijn Nijmegen (Angelique Tang)

> Stichting Pluryn (Eric Tonn)

> Vlinderstichting (Kars Veling)

> Cruydt-Hoeck (Jojanneke Bijkerk)

> Basisschool De Oversteek (Maaike Kersten)

> Basisschool Het Talent (Carla van den Bosch)

> Derks g.w.w. + MSB v.o.f. (Pieter van Slochteren)

> EurECO ecologisch advies (Cyril Liebrand)

> IVN PN Nijmegen (Bea Peeters / Geerten de Jong)

> NBHV Nijmegen (Jan van de Zanden)

Via de website www.nijmegenbloeit.nl wordt de aanleg, activiteiten en ontwikkeling naar de inwoners gecommuniceerd en oproepen geplaatst om mee te helpen (burgers/bewoners).

Uitgangspunt is 5.000 m2 (± 4.000 m2 bloemen en ± 1.000 m2 gras(paden)).  Aanleg vindt plaats in 2017, zodat in 2018 – het jaar dat Nijmegen Green Capital is - de bloemen massaal bloeien.

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties