Hoeve de Hoge Bongerd - Thijs, Maartje, Sven en Maarten

10-01-2017
406 keer bekeken 0 reacties

De winnende inzendingen van de ideeëncompetitie voor het rivierpark en de aangrenzende Waalspronggebieden zijn bekend. Wethouder Bert Velthuis reikte op vrijdag 17 maart de prijzen aan de winnaars uit.Onder de tekst vindt u alle ingediende ideeën voor de ideeëncompetitie Langs de Waal.

Prijswinaars
De winnaars van de vakjuryprijzen en publieksprijs zijn:

- 1e prijs, categorie non profit / natuurlijke personen (€ 1.000,-):
Romeinse gezichtshelm De Uitkijk van Andreas Hetfeld
- 1e prijs, categorie non profit / rechtspersonen(€ 1.000,-):
Waterloop Bootje varen, theetje drinken van Jan Kersten, Bureau Niche
- 2e prijs, categorie (non) profit / rechtspersonen  (€ 500,-):
De Verderkijker van Stg. Derde Wal
- 2e prijs, categorie non profit / rechtspersonen (€ 500,-):
Bloemrijk Nijmegen van Storm Stufkens
- Publieksprijs (€ 1.000,-): Bekijk de verdeling van de publieksstemmen
De Inlaat van Macroheck 

Hiernaast zijn nog vier inzendingen in de prijzen gevallen. Zij hebben geen geldbedrag gewonnen, maar wel het (onder voorwaarden) tijdelijke gebruik van de grond waarop ze hun idee willen realiseren. Het gaat om:

- Hoeve de Hoge Bongerd van Thijs, Maartje, Sven en Maarten
- Urban Mini Homes van Eco Architecten
- Tijdelijk bouwen met visie in een groene omgeving van Van Haren en Kol
- Stad Strand Nijmegen van Paul Dirks

Lees het juryrapport

Vervolg
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

‘Hoeve de Hoge Bongerd’ wordt dé plek voor tijdelijke groene en natuurlijke functies, met een verkooppunt voor landbouwproducten, rustplek en bloeiende tuinen voor bezoekers en bewoners uit de omgeving. Met dit concept streven wij naar continuïteit en een verbeterd imago voor de Waalsprong.

Met het project Ruimte voor de Waal is een compleet nieuw rivierpark tussen Nijmegen en Lent ontstaan. Tijdelijk gebruik moet een oplossing bieden voordat het gebied – de Waalsprong – een definitieve invulling krijgt. Om de continuïteit, het imago en de waarde van het gebied voor de keizerstad Nijmegen te verbeteren stellen wij voor om een pop-up locatie te creëren op basis van: natuurlijk, gezond én eerlijk voedsel geproduceerd door en voor de keizerstad, genaamd ‘Hoeve de Hoge Bongerd’.

‘Hoeve de Hoge Bongerd’ wordt dé plek voor diverse tijdelijke groene en natuurlijke functies. Er worden hiervoor vier ‘tuinen’ ingericht, namelijk: een akkertuin voor stadslandbouw, een voedselbos, een experimententuin voor proeven in de landbouw en een pluktuin. Naast een verkooppunt van landbouwproducten is er een rustplek tussen de groene en bloeiende tuinen voor bezoekers, gebruikers en voorbijgangers. Hier kan op termijn ook horeca op inspelen. Met dit concept worden de doelen maatschappelijke betrokkenheid, kansen voor lokale ondernemers en nieuwe levendigheid tussen Nijmegen en Lent nagestreefd.

Tijdelijkheid op een historische locatie
De locatie van de hoeve is strategisch gekozen. De Hoeve ligt namelijk centraal tussen Nijmegen en Lent. De tijdelijke tuinen profiteren van de vruchtbare gronden in de nabijheid van de Waal. Het concept vormt daarnaast een aanvulling op het nieuw aangelegde rivierpark, waardoor een compleet recreatiegebied ontstaat. Zeker niet onbelangrijk, de plek is goed te bereiken voor wandelaars, fietsers, auto’s en
het openbaar vervoer. De hoeve dankt haar naam aan de
‘De Hoge Bongerd’ waarop deze wordt gerealiseerd. De benaming als ‘hoeve’ is gekozen, omdat de Waalsprong historie ademt. Voormalig Fort Knodsenburg, kasteel Notenstein en Fort Beneden Lent liggen namelijk binnen schootafstand van de ‘Hoeve de Hoge Bongerd’.

Tijdelijkheid en hergebruik
Het concept is zowel duurzaam in de vorm van lokale voedselproductie als in levensduur. Het gros van de materialen wordt hergebruikt of lokaal gewonnen
zoals: gereedschappen, terras-attributen, vlonders (als ondergrond), bakken voor kweek en verkoop van groenten en fruit, zaden en planten. Daarnaast kunnen de materialen, als de gronden van de Bongerd een definitieve bestemming krijgen, elders hergebruikt worden. Alleen de flexibele opslag- en experiment-units worden nieuw aangeschaft, deze vormen de eyecatchers vanaf de bruggen over de Waal. Voorwaarde voor horeca, die zich eventueel willen vestigen op termijn, is ook dat deze flexibel te verplaatsen zijn. Wij denken aan een 'hippe foodtruck', die wellicht ook kan inspelen op de voedzame producten uit de vier tuinen.

Stappenplan
Het project start met het initiatief en de energie van de studenten. In samenwerking met de gemeente Nijmegen gaan wij op zoek naar- én benaderen wij de voormalige bewoners van de uiterwaarden, die plaats hebben moeten maken voor de nevengeul. De voormalige bewoners krijgen hun oude gronden in bruikleen terug en worden de beheerders ofwel: ‘De cijnsboeren van Hoeve de Hoge Bongerd’. Samen met de ‘Warmoezeniers’ van historische tuinderij Lent vormen de cijnsboeren het expertisenetwerk voor de tijdelijke tuinen. Voor hen wordt daarom ook een apart stuk grond beschikbaar gesteld om te experimenteren met alternatieve stadslandbouw.

Wanneer de zaden voor de ‘akkers’ en de planten voor het ‘voedselbos’ zijn aangeplant, kunnen de bijen hun intrek nemen in het bijenhotel, hierna zal de natuur haar werk doen. Van maart tot en met juni kan er een bezoek gebracht worden aan de bloeiende hoeve voor een praatje met de beheerders of voor een ‘heitje voor een karweitje’. Vervolgens kan er van juli tot en met oktober geoogst worden en kunnen de inwoners van de Keizerstad hun producten op komen halen volgens het concept ‘grow-your-own food’. Potentiële gebruikers zijn toekomstige en huidige bewoners uit Nijmegen-Noord en van de rest van Nijmegen, maar wellicht ook recreanten c.q. toeristen die de streek bezoeken.

Profiteren van ‘Hoeve de Hoge Bongerd'

1. Tegoedbon voor gebruikers voor gezond en natuurlijk voedsel

Wanneer gebruikers zaadjes of planten inleggen voor de Hoeve, of vrijwillig meehelpen bij het beheren van de tuinen (‘heitje voor een karweitje’), krijgen zij een tegoedbon. Gebruikers hebben de mogelijkheid om met deze tegoedbonnen één hand(je) groenten of vruchten te plukken op de akkers van de hoeve.

2. Bezoek naar ‘hand-staven

Bezoekers van de hoeve hebben daarnaast de mogelijkheid om vruchten en groenten te plukken. De bezoekers betalen hiervoor een bepaald bedrag naar ‘hand-staven’. Bijvoorbeeld voor vijf euro mag je twee handen groenten of vruchten oogsten en meenemen naar huis of nuttigen op het terras van ‘Hoeve de Hoge Bongerd’.

Thijs de Boer
Maartje Wagemakers
Sven Robins
Maarten Schutte

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties