Tijdelijk bouwen met visie in een groene omgeving - van Haren en Kol

13-01-2017
483 keer bekeken 0 reacties

De winnende inzendingen van de ideeëncompetitie voor het rivierpark en de aangrenzende Waalspronggebieden zijn bekend. Wethouder Bert Velthuis reikte op vrijdag 17 maart de prijzen aan de winnaars uit.Onder de tekst vindt u alle ingediende ideeën voor de ideeëncompetitie Langs de Waal.

Prijswinaars
De winnaars van de vakjuryprijzen en publieksprijs zijn:

- 1e prijs, categorie non profit / natuurlijke personen (€ 1.000,-):
Romeinse gezichtshelm De Uitkijk van Andreas Hetfeld
- 1e prijs, categorie non profit / rechtspersonen(€ 1.000,-):
Waterloop Bootje varen, theetje drinken van Jan Kersten, Bureau Niche
- 2e prijs, categorie (non) profit / rechtspersonen  (€ 500,-):
De Verderkijker van Stg. Derde Wal
- 2e prijs, categorie non profit / rechtspersonen (€ 500,-):
Bloemrijk Nijmegen van Storm Stufkens
- Publieksprijs (€ 1.000,-): Bekijk de verdeling van de publieksstemmen
De Inlaat van Macroheck 

Hiernaast zijn nog vier inzendingen in de prijzen gevallen. Zij hebben geen geldbedrag gewonnen, maar wel het (onder voorwaarden) tijdelijke gebruik van de grond waarop ze hun idee willen realiseren. Het gaat om:

- Hoeve de Hoge Bongerd van Thijs, Maartje, Sven en Maarten
- Urban Mini Homes van Eco Architecten
- Tijdelijk bouwen met visie in een groene omgeving van Van Haren en Kol
- Stad Strand Nijmegen van Paul Dirks

Lees het juryrapport

Vervolg
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

Tijdelijk bouwen voor urgent woning zoekende met een huur vanaf € 350/mnd, service kosten max. € 50/mnd, en huurtoeslag mogelijk. Gelegen in een groene omgeving vlakbij Nijmegen centrum.

Het idee van een containerwoning is niet nieuw. Tot nu toe zijn deze woningen echter oncomfortabel om in te wonen door een te kleine volume ten opzichte van het buitenoppervlak. 
Ons ontwerp van een tijdelijke woning is juist gebaseerd op het uitgangspunt dat tijdelijk wonen ook samen kan gaan met het comfort van permanente woonhuizen in een groene omgeving. Dit betekent veel aandacht voor oververhitting in de zomer en warmteverlies in de winter en zeer goede luchtkwaliteit door ventilatie, en warmteopslag in de constructie. De tijdelijke woningen kunnen als Nul-Op-de-Meter-woning (NOM-woning) worden uitgevoerd. 

Voor wie?

 • Degene die urgent een betaalbare huurwoning zoekt;
 • Huurders die gedwongen zijn hun huurwoning te verlaten;
 • Daklozen, statushouders, ex-studenten etc.;
 • Huurders die ecologisch verantwoord willen leven in een Tiny woning in een groene omgeving;

Welke voordelen hebben onze wooneenheden?

 • Woningen zijn technisch zo gemaakt dat het in aanmerking kan komen voor huurtoeslag.
 • Woningen zijn stapelbaar, koppelbaar, verplaatsbaar en plug & play opleverbaar.
 • Woonlocatie vlakbij het centrum van Nijmegen in een natuurlijke groene omgeving .
 • De infrastructuur is zodanig ongerept groen, dat bij teruggave de grond schoon is.
 • Een 2e leven als aanleunwoning, aanbouw, garage, recreatiewoning etc.
 • Woningen kunnen in het Rijk van Nijmegen geproduceerd worden door uitkeringsgerechtigden die een werkervaringsplaats zoeken als vakman in de montagebouw.
 • Ten opzichte van wooneenheden conform bouwbesluit, zéér comfortabel en betaalbaar.
 • Woningen zijn hufterproof en aardbevingsbestendig.
 • De bouw van de groene wooneenheden brengt kennis, vaardigheid en economisch gewin in de regio.
 • Opstelling van de woningen, in ons voorstel, kan zodanig zijn dat het in de toekomst direct inzetbaar is als permanente gezinswoning op nieuwbouw locatie inzetbaar is.
 • Plan kan tevens voor Tiny woningen worden ingericht en ecologisch verantwoord wonen.
 • Desgewenst worden de wooneenheden in milieu classificatie 1a opgeleverd.

 

 

Afbeeldingen

0  reacties