De Verandering - Paul Breuker

13-01-2017
435 keer bekeken 0 reacties

De winnende inzendingen van de ideeëncompetitie voor het rivierpark en de aangrenzende Waalspronggebieden zijn bekend. Wethouder Bert Velthuis reikte op vrijdag 17 maart de prijzen aan de winnaars uit.Onder de tekst vindt u alle ingediende ideeën voor de ideeëncompetitie Langs de Waal.

Prijswinaars
De winnaars van de vakjuryprijzen en publieksprijs zijn:

- 1e prijs, categorie non profit / natuurlijke personen (€ 1.000,-):
Romeinse gezichtshelm De Uitkijk van Andreas Hetfeld
- 1e prijs, categorie non profit / rechtspersonen(€ 1.000,-):
Waterloop Bootje varen, theetje drinken van Jan Kersten, Bureau Niche
- 2e prijs, categorie (non) profit / rechtspersonen  (€ 500,-):
De Verderkijker van Stg. Derde Wal
- 2e prijs, categorie non profit / rechtspersonen (€ 500,-):
Bloemrijk Nijmegen van Storm Stufkens
- Publieksprijs (€ 1.000,-): Bekijk de verdeling van de publieksstemmen
De Inlaat van Macroheck 

Hiernaast zijn nog vier inzendingen in de prijzen gevallen. Zij hebben geen geldbedrag gewonnen, maar wel het (onder voorwaarden) tijdelijke gebruik van de grond waarop ze hun idee willen realiseren. Het gaat om:

- Hoeve de Hoge Bongerd van Thijs, Maartje, Sven en Maarten
- Urban Mini Homes van Eco Architecten
- Tijdelijk bouwen met visie in een groene omgeving van Van Haren en Kol
- Stad Strand Nijmegen van Paul Dirks

Lees het juryrapport

Vervolg
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

Kunt u zich nog voorstellen hoe het landschap rondom de nevengeul eruit zag voor de grote verandering ? Paul Breuker wil dat veranderde landschap laten zien door grote foto’s met daarop de oude landschappen op plekken rondom de nevengeul te plaatsen en zo een wandelroute te creëren.

Van een kleine boerengemeenschap tot een stadsdeel van Nijmegen
Veel is verdwenen uit het ‘oude’ Lent: veel glastuinders verkochten hun grond, de slager in de oude dorpskern sloot zijn winkel, de weekmarkt is verplaatst van de oude naar de nieuwe kern. Met weemoed dachten veel Lentenaren de afgelopen tien jaar terug aan hoe het ooit was. Onzekerheid en argwaan vervulde hen als ze dachten aan de toekomst van Lent. Nu de werkzaamheden klaar zijn en de nevengeul een feit is, hebben deze gevoelens plaats gemaakt voor trots en vertrouwen! Feitelijk zijn alle ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar de redding geweest voor Lent. Een nieuwe gemeenschap begint aan een nieuwe geschiedenis.

Paul Breuker -­ Ode aan Lent
Paul Breuker, sociaal-­documentair fotograaf en zelf sinds 2006 inwoner van Lent, heeft de afgelopen tien jaar deze metamorfose vastgelegd. Breuker zoekt in zijn beelden op liefdevolle wijze naar vervreemding en verbazing, die vrolijkheid oproepen maar tevens melancholie en besef van vergankelijkheid. Hij zoekt net zo lang door tot hij het gewenste doel heeft bereikt: een foto die bij een tweede en derde blik telkens een nieuw inzicht op kan leveren.

Zijn project ‘Ode aan Lent’ sluit nauw aan bij de ideeëncompetitie ‘Langs de Waal’. In september 2017 zal Paul Breuker exposeren met  foto’s van oude en nieuwe bewoners van Lent met als doel de sociale cohesie te stimuleren. Er komt een fotoboek en een educatief project: 2500 basisschoolleerlingen zullen aan de hand van Pauls foto’s en een lessenserie onderzoek doen naar de demografische veranderingen in Lent.

Het plan: Verbinding tussen oud en nieuw
Als aanvulling op dit project wil Paul graag een wandelroute uitzetten die de verschillende locaties van ‘Langs de Waal’ met elkaar verbindt. Op een aantal plaatsen langs deze route wil Paul foto’s exposeren: het oude landschap in het nieuwe. Een landschap voelt vaak al snel weer vertrouwd aan: na enige tijd kun je je al bijna niet meer voorstellen hoe het was. Veel bewoners van Nijmegen en Lent hebben ook in het nieuwe landschap alweer hun vaste wandel­- of hardlooprondje. Met foto’s op markante plaatsen in de route geeft Paul de metamorfose van de afgelopen tien jaar een permanente plaats.

Het gebied rondom de nevengeul is een trekpleister: veel Nijmegenaren en Lentenaren, maar ook toeristen, hebben het ontdekt als recreatieplek. Ook veel deskundigen uit binnen-­ en buitenland bezoeken Nijmegen om dit staaltje van techniek en waterhuishouding te bewonderen. Een permanente expositie met grote foto’s die de geschiedenis van het gebied weergeven is dan ook een meerwaarde voor al deze verschillende bezoekers van het gebied.
 

 

Afbeeldingen

De Verandering

Toegevoegde bestanden

0  reacties