Park in Veur-Lent - Bewoners Oosterhoutsedijk

13-01-2017
780 keer bekeken 0 reacties

De winnende inzendingen van de ideeëncompetitie voor het rivierpark en de aangrenzende Waalspronggebieden zijn bekend. Wethouder Bert Velthuis reikte op vrijdag 17 maart de prijzen aan de winnaars uit.Onder de tekst vindt u alle ingediende ideeën voor de ideeëncompetitie Langs de Waal.

Prijswinaars
De winnaars van de vakjuryprijzen en publieksprijs zijn:

- 1e prijs, categorie non profit / natuurlijke personen (€ 1.000,-):
Romeinse gezichtshelm De Uitkijk van Andreas Hetfeld
- 1e prijs, categorie non profit / rechtspersonen(€ 1.000,-):
Waterloop Bootje varen, theetje drinken van Jan Kersten, Bureau Niche
- 2e prijs, categorie (non) profit / rechtspersonen  (€ 500,-):
De Verderkijker van Stg. Derde Wal
- 2e prijs, categorie non profit / rechtspersonen (€ 500,-):
Bloemrijk Nijmegen van Storm Stufkens
- Publieksprijs (€ 1.000,-): Bekijk de verdeling van de publieksstemmen
De Inlaat van Macroheck 

Hiernaast zijn nog vier inzendingen in de prijzen gevallen. Zij hebben geen geldbedrag gewonnen, maar wel het (onder voorwaarden) tijdelijke gebruik van de grond waarop ze hun idee willen realiseren. Het gaat om:

- Hoeve de Hoge Bongerd van Thijs, Maartje, Sven en Maarten
- Urban Mini Homes van Eco Architecten
- Tijdelijk bouwen met visie in een groene omgeving van Van Haren en Kol
- Stad Strand Nijmegen van Paul Dirks

Lees het juryrapport

Vervolg
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

Natuurlijk groen wandelgebied - ondersteund door landschapsarchitect - ruimte voor flora en fauna - wilde bloemen – Onderhoudsarm - laag budget - voor iedereen toegankelijk - oase van rust.

Het gebied langs de Oosterhoutsedijk tussen café de Zon en het Bastion op het eiland Veur-Lent (met evt. doortrekking tot Knodsenburg) geeft een uitgelezen kans voor een groene inrichting. We denken aan weidegrasvelden, eventueel met een speelweide, omzoomd met struiken en struweel, een bloementuin met varianten voor elk seizoen, mogelijk een vlindertuin, wat wandelpaden ook, een paar bankjes met picknicktafel. Toegankelijkheid voor rollators is wenselijk.

Rond café de Zon, dat gelukkig voor Veur-Lent is behouden maar dat al haar tuinen zag verdwijnen in de Spiegelwaal, is een groene omgeving een goede optie. Wij hebben een heerlijk wandel- en struingebied voor ogen.

Een beeldentuin van Nijmeegse en Lentse kunstenaars daarbij zou ook kunnen passen óf op een eigen gedeelte óf verspreid over het gebied.

De weide zou ook gebruikt kunnen worden voor bestaande evenementen zoals bijvoorbeeld de Lentse Oeverspelen en eventueel Luikse marktjes, kortdurende evenementen die de sociale cohesie in het gebied kunnen versterken.

Het gebied behoeft een tijdelijke invulling die vanzelfsprekend niet gepaard gaat met een toename van het autoverkeer, de druk door auto’s is nu al hoog, een autoluw eiland moet niet extra autoverkeer aantrekken.

Bovendien vormt een groene oevere een mooi contrast met de stenen oeverkade aan de Parmasingel. Het geeft ook weer kansen aan hazen, fazanten, blauwe reigers (we zagen ook weer puttertjes en rietzangers), steenuiltjes, vlinders, insecten etc, alle soorten, verdreven door de aanleg van de Spiegelwaal. We zien ze nu al beetje voor beetje terugkomen terwijl het gebied nog braak ligt!

Ons plan moet weinig kosten: graszaden, struiken, bloemen en planten, wat bankjes, ’n tafel, materialen voor enkele paden, eventueel wat bomen.

Horeca is voldoende aanwezig (twee café’s) en op de stenen kade is voorzien in verkooppunten voor ijs enzovoorts. Langs de Oosterhoutsedijk moeten natuurlijk ook weer wat bomen komen. Bijna alles is gekpat voor de dijkverlegging en enige compensatie is vanzelfsprekend.

De Mauritssingel is zeer druk, de uitstoot an uitlaatgassen mag in Veur-Lent wel gecompenseerd worden met toename van groen. Wat geluidsoverlast betreft: De Nijmeegse Zomerfeesten en de festiviteiten van de Kaay, Honig en Vasim zorgen voor veel geluidsoverlast op onze dijk (de Waal fungeert als extra klankbord)! Rustige activiteiten op Veur-Lent moet het uitgangspunt zijn.

Dus:

  1. Groen
  2. Lage kosten
  3. Compensatie luchtvervuiling door verkeer Mauritssingel
  4. Geen geluidsoverlast
  5. Beperken autoverkeer

Nijmegen heeft een reputatie van groene stad in Nederland, onze invulling is een aanscherping van deze status waardig.

Dit zijn onze inzichten voor een tijdelijk rustige periode na een verschrikkelijke overlast van vele jaren sinds het begin van werkzaamheden in het kader van de dijkverlegging.

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties