Strandpaviljoen De Inlaat - Macroheck

16-01-2017
467 keer bekeken 0 reacties

De winnende inzendingen van de ideeëncompetitie voor het rivierpark en de aangrenzende Waalspronggebieden zijn bekend. Wethouder Bert Velthuis reikte op vrijdag 17 maart de prijzen aan de winnaars uit.Onder de tekst vindt u alle ingediende ideeën voor de ideeëncompetitie Langs de Waal.

Prijswinaars
De winnaars van de vakjuryprijzen en publieksprijs zijn:

- 1e prijs, categorie non profit / natuurlijke personen (€ 1.000,-):
Romeinse gezichtshelm De Uitkijk van Andreas Hetfeld
- 1e prijs, categorie non profit / rechtspersonen(€ 1.000,-):
Waterloop Bootje varen, theetje drinken van Jan Kersten, Bureau Niche
- 2e prijs, categorie (non) profit / rechtspersonen  (€ 500,-):
De Verderkijker van Stg. Derde Wal
- 2e prijs, categorie non profit / rechtspersonen (€ 500,-):
Bloemrijk Nijmegen van Storm Stufkens
- Publieksprijs (€ 1.000,-): Bekijk de verdeling van de publieksstemmen
De Inlaat van Macroheck 

Hiernaast zijn nog vier inzendingen in de prijzen gevallen. Zij hebben geen geldbedrag gewonnen, maar wel het (onder voorwaarden) tijdelijke gebruik van de grond waarop ze hun idee willen realiseren. Het gaat om:

- Hoeve de Hoge Bongerd van Thijs, Maartje, Sven en Maarten
- Urban Mini Homes van Eco Architecten
- Tijdelijk bouwen met visie in een groene omgeving van Van Haren en Kol
- Stad Strand Nijmegen van Paul Dirks

Lees het juryrapport

Vervolg
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

Het plan behelst de plaatsing van een “(non-profit) strandpaviljoen in combinatie met een stadsstrand”, onder toepassing van duurzame bedrijfsvoering (green Key) en inzet van mensen met beperkte mogelijkheden. Dit is een particulier initiatief.

Het idee / concept
Het idee is de plaatsing van een “(non-profit) strandpaviljoen in combinatie met een stadsstrand” op locatie 4. Hieraan gekoppeld een voorziening van toiletten voor totale recreatiegebied van de nevengeul.

Waarom strandpaviljoen?
Met de toenemende verstedelijking is een stadsstrand een toevoeging aan het voorzieningenaanbod en hoeven mensen niet per definitie de stad uit om naar het strand te kunnen.In het najaar worden ze meestal opgebroken en opgeslagen voor de winter, onder andere om storm- en vorstschade te voorkomen, en in de lente weer opgebouwd. In het kader van tijdelijkheid voldoet dit idee aldus perfect. Een Strandpaviljoen is er in Nijmegen nog niet. Elders is het een gebleken succes.
Denk aan : Amersfoort- Zandfoort aan de Zee, Utrecht- Soia, Alkmaar- de Kade, Haarlem-de Oerkap, Amsterdam- de Blijburg. Tilburg- de Waterjump, maar ook steden als Parijs, Berlijn, Antwerpen Daarnaast is dit een toegevoegde waarde voor rustiger publiek zoals fietsers en wandelaars.

Waarom locatie nr. 4?
Het concept  sluit op locatie nr.4 mooi aan bij de reeds bestaande horeca aangelegenheden, in casu Fort Lent, Restaurant Zijdewinde en Sprok Beach. Op deze wijze wordt de Horeca (met het daarbij behorende verkeer) geconcentreerd in één gebied. Uiteraard wordt ookgekozen voor deze locatie i.v.m. de stand van de zon. Het paviljoen wordt met de terraskant geplaatst op het zuidwesten waardoor in de zomer lang kan worden genoten van de ondergaande zon. Ideaal voor een stadsstrand. De benutbare tijd van dit gedeelte van de nevengeul wordt daarmede tussen 12.00 uur ’s middags en 20.00 uur ’s avonds optimaal benut in het hoogseizoen.

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties