De Tijdelwijk - Jeroen Clemens

16-01-2017
507 keer bekeken 0 reacties

De winnende inzendingen van de ideeëncompetitie voor het rivierpark en de aangrenzende Waalspronggebieden zijn bekend. Wethouder Bert Velthuis reikte op vrijdag 17 maart de prijzen aan de winnaars uit.Onder de tekst vindt u alle ingediende ideeën voor de ideeëncompetitie Langs de Waal.

Prijswinaars
De winnaars van de vakjuryprijzen en publieksprijs zijn:

- 1e prijs, categorie non profit / natuurlijke personen (€ 1.000,-):
Romeinse gezichtshelm De Uitkijk van Andreas Hetfeld
- 1e prijs, categorie non profit / rechtspersonen(€ 1.000,-):
Waterloop Bootje varen, theetje drinken van Jan Kersten, Bureau Niche
- 2e prijs, categorie (non) profit / rechtspersonen  (€ 500,-):
De Verderkijker van Stg. Derde Wal
- 2e prijs, categorie non profit / rechtspersonen (€ 500,-):
Bloemrijk Nijmegen van Storm Stufkens
- Publieksprijs (€ 1.000,-): Bekijk de verdeling van de publieksstemmen
De Inlaat van Macroheck 

Hiernaast zijn nog vier inzendingen in de prijzen gevallen. Zij hebben geen geldbedrag gewonnen, maar wel het (onder voorwaarden) tijdelijke gebruik van de grond waarop ze hun idee willen realiseren. Het gaat om:

- Hoeve de Hoge Bongerd van Thijs, Maartje, Sven en Maarten
- Urban Mini Homes van Eco Architecten
- Tijdelijk bouwen met visie in een groene omgeving van Van Haren en Kol
- Stad Strand Nijmegen van Paul Dirks

Lees het juryrapport

Vervolg
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

De Tijdelwijk is mobiel, duurzame & groen. Een wijk met Tiny Houses, gezamenlijke ruimtes en tuintjes. De wijk kan, afhankelijk van de locatie, groeien of krimpen in aantal bewoners. Een wijk die met haar eigen karakter kleur en invulling geeft aan de locaties waar zij ook neerstrijkt!

De Tijdelwijk Langs de Waal
In de zomer van 2016 woonde en werkte ik als beheerder bij het project “Bouwlab” op de Lentse Warande. Op deze bijzondere plek onderzocht ik of mijn droom om klein(er) en groen te wonen, realistisch is. Mijn conclusie na deze bijzondere ervaring is dat het leuk, avontuurlijk, waardevol en haalbaar is. Wonen in een Tiny House, gebruik makend van duurzame energie betekent voor mij bewust en verantwoord wonen in contact en harmonie met de omgeving. Eigenlijk ontbrak er des-tijds maar één element… Buren! Zo is spontaan mijn idee ontstaan en gegroeid: “De Tijdelwijk”.

De Tijdelwijk
Een flexibele wijk bestaande uit Tiny Houses. Een wijk die, inclusief wijkvoorzieningen in zijn geheel verplaatsbaar is, om zo op een nieuwe locatie weer tijdelijk invulling te geven aan het nieuwe gebied. Een wijk die, afhankelijk van de locatie, kan groeien of krimpen in aantal wijkbewoners. Een wijk met een eigen karakter. Een eigen karakter dat kleur en invulling zal geven aan de locaties waar de wijk neerstrijkt. Een wijk die kan dienen als voorbeeld en inspiratiebron op het vlak van flexibel, klein en groen wonen voor Nijmegenaren en bezoekers van elders.

Locatie De Hoge Bongerd
Als geboorteplaats van De Tijdelwijk heb ik gekozen voor De Hoge Bongerd. Een sfeervolle locatie, waar stad en natuur in elkaar vervloeien. Deze plek, die ik al een beetje als mijn thuis heb mogen ervaren, heeft een open en toegankelijk en toch beschut karakter.

Tiny houses
In mijn plan biedt De Tijdelwijk plaats aan tweeëndertig Tiny Houses die verdeeld over vier cirkels (kampvuuropstelling) opgesteld staan. Als beheerder van project Bouwlab, woonde ik in een Tiny House van Millhome. Niet alleen voor mij was er sprake van liefde op het eerste gezicht, maar ook voor veel bezoekers van dit project. Ik kies er in mijn plan dan ook voor om gebruik te maken van de Tiny Houses van Millhome. Type “Tiny Loft” is het nieuwste type van Millhome, waarin een balans is gevonden tussen ruimte & comfort, stijl & duurzaamheid. De wijk krijgt charme, eenheid en stijl door gebruik te maken van huisjes van dit moderne maar sfeervolle type. De afmeting en indeling van dit huisje maken het geschikt voor bewoning door één of twee personen.

 

Afbeeldingen

0  reacties