Pixies in de Bongerd - Puck Verhoef-de Graaff

16-01-2017
445 keer bekeken 0 reacties

De winnende inzendingen van de ideeëncompetitie voor het rivierpark en de aangrenzende Waalspronggebieden zijn bekend. Wethouder Bert Velthuis reikte op vrijdag 17 maart de prijzen aan de winnaars uit.Onder de tekst vindt u alle ingediende ideeën voor de ideeëncompetitie Langs de Waal.

Prijswinaars
De winnaars van de vakjuryprijzen en publieksprijs zijn:

- 1e prijs, categorie non profit / natuurlijke personen (€ 1.000,-):
Romeinse gezichtshelm De Uitkijk van Andreas Hetfeld
- 1e prijs, categorie non profit / rechtspersonen(€ 1.000,-):
Waterloop Bootje varen, theetje drinken van Jan Kersten, Bureau Niche
- 2e prijs, categorie (non) profit / rechtspersonen  (€ 500,-):
De Verderkijker van Stg. Derde Wal
- 2e prijs, categorie non profit / rechtspersonen (€ 500,-):
Bloemrijk Nijmegen van Storm Stufkens
- Publieksprijs (€ 1.000,-): Bekijk de verdeling van de publieksstemmen
De Inlaat van Macroheck 

Hiernaast zijn nog vier inzendingen in de prijzen gevallen. Zij hebben geen geldbedrag gewonnen, maar wel het (onder voorwaarden) tijdelijke gebruik van de grond waarop ze hun idee willen realiseren. Het gaat om:

- Hoeve de Hoge Bongerd van Thijs, Maartje, Sven en Maarten
- Urban Mini Homes van Eco Architecten
- Tijdelijk bouwen met visie in een groene omgeving van Van Haren en Kol
- Stad Strand Nijmegen van Paul Dirks

Lees het juryrapport

Vervolg
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

Een totaalconcept. Gemoedelijke STADSCAMPING voor tenten en campers. Eenvoudig, met goede faciliteiten. GEMEENSCHAPSMOESTUIN waar jong en oud elkaar ontmoet in de natuur. SPEEL- EN ZONNEWEIDE waar kinderen spelen en ontdekken en waar ouders kunnen ontspannen incl. hapje & drankje.

Voor u ligt een uitwerking voor de exploitatie van de locatie 7 De Hoge Bongerd. Stelt u zich voor, een samenkomstplek voor bewoners uit Lent en Nijmegen Noord, spelen en ontdekken voor kinderen, kleinschalige horeca, gemeenschapsmoestuin (waardoor ook deels zelfvoorzienend), kleinschalige gemoedelijke stadscamping met camperplaatsen en incidentele activiteiten.

Een totaalconcept met de volgende kernwoorden: natuurlijk, rust, ontspanning, educatief, lokaal, ontmoeten, eenvoudig, puur, aantrekkelijk, tijdelijk…

1. Moestuin

De functie als moestuin doet eer aan het dorp Lent en zijn rijke tuinbouwgeschiedenis. Het creëert een oase van rust in deze tijdelijke ruimte tussen de rand van het dorp Lent en de rivier de Waal.

Kernwoorden: ontmoetingsplek, educatie, betrokkenheid en inclusie.

Het perceel kent een gedeeltelijk agrarische bestemming en een deel van deze gronden zal omgezet worden voor een gemeenschapsmoestuin. Deze moestuin wordt een ontmoetingsplek voor omwonenden en een educatieve plek voor kinderen waarbij omliggende basis- en middelbare scholen worden betrokken. Zo wordt het een plek waarin geleerd wordt door te doen. Kinderen leren gewassen te planten, telen, verzorgen en oogsten. Vanuit de omliggende wijken wordt bekeken in hoeverre de betrokkenheid bij de moestuin verstrekt kan worden zodat een collectieve moestuin gecreëerd kan worden. Hierin kunnen omwonenden profiteren door middel van samenwerking en het verdelen van oogsten. Tenslotte bestaat de wens om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij de ontwikkeling en het beheer. Een actieve rol van de gemeente is hierin wenselijk.

2. Speel- en zonneweide

Momenteel ontbreekt er een plek met horecavoorzieningen, waar inwoners uit de wijken Lent en Nijmegen-Noord met hun kinderen, laagdrempelig kunnen recreëren. De speel- en zonneweide speelt in op deze behoefte.

Kernwoorden: natuurlijk spelen, kleinschalig, laagdrempelig en puur.

Kinderen moeten in een natuurlijke omgeving vrij kunnen spelen waarbij ook de ouders kunnen ontspannen . Het spelen kan afgewisseld worden door een hapje of een drankje. Klimmen, glijden, ontdekken, met en zonder water spelen, hier is het allemaal mogelijk.

3. Stadscamping

De aanleiding is een tekort aan goedkope overnachtingsmogelijkheden waarbij ook aan campers gedacht word.

Kernwoorden: rust, eenvoud, bereikbaarheid, urbancamping.

Nijmegen heeft veel te bieden voor toeristen en kent daarnaast een regiofunctie. Zo is Nijmegen niet alleen de oudste stad maar ook de Summer Capital van Nederland. Het heeft een rijke historie, een gezellige binnenstad, en er is voldoende cultureel vermaak. Goedkope overnachtingsmogelijkheden en camperplaatsen zijn er niet of nauwelijks. Zoals veel grote steden heeft ook Nijmegen een grote behoefte aan een degelijke stadscamping. Een rustige camping waarop tenten en campers welkom zijn voor een zeer korte duur. Feesten en herrie in de avond worden niet geaccepteerd. Eventueel kunnen er fietsen worden gehuurd .

4. Kleinschalige lokale activiteiten

Kernwoorden: incidenteel, ontspanning, lokaal. Incidenteel worden activiteiten aangeboden naar behoefte én om aandacht te vestigen op de locatie. Gedacht kan worden aan een educatieve activiteit georganiseerd samen met onderwijs of opvang instellingen, bewegingsactiviteit zoals yoga, een lokale markt en een sporttoernooi. Ook kunnen koppelingen met de kunstroute of muziekactiviteiten uit de wijk worden gelegd.]

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties