Singular Art - Emiel van der Pol

16-01-2017
862 keer bekeken 0 reacties

De winnende inzendingen van de ideeëncompetitie voor het rivierpark en de aangrenzende Waalspronggebieden zijn bekend. Wethouder Bert Velthuis reikte op vrijdag 17 maart de prijzen aan de winnaars uit.Onder de tekst vindt u alle ingediende ideeën voor de ideeëncompetitie Langs de Waal.

Prijswinaars
De winnaars van de vakjuryprijzen en publieksprijs zijn:

- 1e prijs, categorie non profit / natuurlijke personen (€ 1.000,-):
Romeinse gezichtshelm De Uitkijk van Andreas Hetfeld
- 1e prijs, categorie non profit / rechtspersonen(€ 1.000,-):
Waterloop Bootje varen, theetje drinken van Jan Kersten, Bureau Niche
- 2e prijs, categorie (non) profit / rechtspersonen  (€ 500,-):
De Verderkijker van Stg. Derde Wal
- 2e prijs, categorie non profit / rechtspersonen (€ 500,-):
Bloemrijk Nijmegen van Storm Stufkens
- Publieksprijs (€ 1.000,-): Bekijk de verdeling van de publieksstemmen
De Inlaat van Macroheck 

Hiernaast zijn nog vier inzendingen in de prijzen gevallen. Zij hebben geen geldbedrag gewonnen, maar wel het (onder voorwaarden) tijdelijke gebruik van de grond waarop ze hun idee willen realiseren. Het gaat om:

- Hoeve de Hoge Bongerd van Thijs, Maartje, Sven en Maarten
- Urban Mini Homes van Eco Architecten
- Tijdelijk bouwen met visie in een groene omgeving van Van Haren en Kol
- Stad Strand Nijmegen van Paul Dirks

Lees het juryrapport

Vervolg
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

Via een verlicht pad naar een omgebouwde schaftkeet worden passanten uitgenodigd om tijd door te brengen met één enkel kunstwerk. Singular-Art is een microgalerie, opgezet ter introductie en financiering van een later op te richten galerie voor hedendaagse kunst in het centrum van Nijmegen.

In het nieuw gewonnen land langs de Waal zou ik graag pionieren met bijzondere hedendaagse kunst. Het plan is een schaftkeet, pipowagen of zeecontainer om te bouwen tot een microgalerie voor één enkel werk van een jonge, veelbelovende kunstenaar uit Nederland. Ik wil mijn ervaring als kunsthistoricus en galeriemanager in Amsterdam inzetten om op een unieke wijze de inwoners van onze mooie stad kennis te laten maken met hoogwaardige en uitdagende kunst. Het kunstwerk in deze microgalerie zal om de maand worden verwisseld en ieder werk wordt in deze periode te koop aangeboden. Met de opbrengsten van de verkopen hoop ik een aantal jonge kunstenaars te ondersteunen in hun prille carrière en tevens de oprichting van een eigen permanente galerie voor hedendaagse kunst in het centrum van Nijmegen mogelijk te maken.

In het grillige landschap wat voor deze competitie wordt aangeboden wil ik een kleine oase creëren als voorbode van alle werkzaamheden die nog gaan volgen. Op het drassige land wordt een haast buitenaardse capsule geplaatst met daarin een werk wat een zeer breed kader aan associaties en gemeenschappen bestrijkt. Iedere maand zal er een korte feestelijke introductie van het werk plaatsvinden, een 'opening' van de expositie, waarvoor ik lokale horeca, sprekers van de universiteit en leden van de kunstketen van Nijmegen zal uitnodigen. Het streven is te laten zien dat mensen bereid zijn buiten de gebaande paden te treden voor kunst. Dit sluit aan en op de al bestaande plannen voor kunst in het gebied, zoals de kunstroute. Na deze openingsevenementen zullen de kunstenaar en ik zelf aanwezig zijn in de keet om mensen uit te nodigen en toevallige passanten van informatie te voorzien.

De getoonde werken zullen niet alleen schilderijen of foto's omvatten. In deze galerie in een weiland zullen ook performances, videoprojecties en installaties te zien zijn. Daarnaast zal ik in samenwerking met podia als de Lindenberg, Wintertuin, de Paraplufabriek, Galerie Bart en museum het Valkhof ook kleinschalige optredens en lezingen organiseren. Bovendien zal ik samenwerkingen aangaan met een aantal hoogwaardige galeries voor hedendaagse kunst uit heel Nederland. Met het enkele werk als uitgangspunt zal worden gezocht naar onverwachte connecties met alles wat er in de stad speelt. Het presentatiemodel maakt het mogelijk om dynamische in te spelen op de actualiteit en evenementen in de stad. Ik denk hierbij aan de zomerfeesten en studentenintroductie maar tevens aan de aanwezige statushouders en de rijke sociaalpolitieke historie van Nijmegen. Via mailing, website en sociale media zal ik contact zoeken met mijn netwerk van klanten in binnen en buitenland. Mensen waarvan ik vermoed dat zij het getoonde werk kunnen waarderen zal ik specifiek benaderen. De getoonde werken zullen vaak complex zijn en veel vragen van de toeschouwer. Om dat te compenseren wil ik dat de plek zelf uitnodigend en sfeervol zal zijn. Singular Art moet een speelse en vooral onverwachte ervaring zijn voor inwoners, passanten en doorgewinterde kunstliefhebbers.

Het concept maakt het mogelijk de galerie steeds te verplaatsen afhankelijk van de ontwikkeling van de beschreven gebieden langs de Waal. Ook de looptijd is nog vrij maar ik ga uit van minimaal een half jaar. De nu gekozen locatie (3: Oostpunt van Veur-Lent) is dan ook een intuïtieve; hedendaagse kunst werkt wat mij betreft het beste op grensgebieden. Op plekken die nog niet volledig ingekaderd zijn kijkt men met een open blik. Veur-Lent voelt aan als een bijzonder goed geslaagd experiment en als een plek waar mensen op avontuur gaan. Ideaal voor het soort galerie wat ik voor ogen heb.

 

 

Afbeeldingen

0  reacties