Bij1 aan de Waal - De Stadimkers van Nijmegen

16-01-2017
531 keer bekeken 0 reacties

De winnende inzendingen van de ideeëncompetitie voor het rivierpark en de aangrenzende Waalspronggebieden zijn bekend. Wethouder Bert Velthuis reikte op vrijdag 17 maart de prijzen aan de winnaars uit.Onder de tekst vindt u alle ingediende ideeën voor de ideeëncompetitie Langs de Waal.

Prijswinaars
De winnaars van de vakjuryprijzen en publieksprijs zijn:

- 1e prijs, categorie non profit / natuurlijke personen (€ 1.000,-):
Romeinse gezichtshelm De Uitkijk van Andreas Hetfeld
- 1e prijs, categorie non profit / rechtspersonen(€ 1.000,-):
Waterloop Bootje varen, theetje drinken van Jan Kersten, Bureau Niche
- 2e prijs, categorie (non) profit / rechtspersonen  (€ 500,-):
De Verderkijker van Stg. Derde Wal
- 2e prijs, categorie non profit / rechtspersonen (€ 500,-):
Bloemrijk Nijmegen van Storm Stufkens
- Publieksprijs (€ 1.000,-): Bekijk de verdeling van de publieksstemmen
De Inlaat van Macroheck 

Hiernaast zijn nog vier inzendingen in de prijzen gevallen. Zij hebben geen geldbedrag gewonnen, maar wel het (onder voorwaarden) tijdelijke gebruik van de grond waarop ze hun idee willen realiseren. Het gaat om:

- Hoeve de Hoge Bongerd van Thijs, Maartje, Sven en Maarten
- Urban Mini Homes van Eco Architecten
- Tijdelijk bouwen met visie in een groene omgeving van Van Haren en Kol
- Stad Strand Nijmegen van Paul Dirks

Lees het juryrapport

Vervolg
Met de afronding van de ideeëncompetitie is nog niet bepaald welke ideeën werkelijkheid worden. Voor alle winnaars geldt dat zij zelf de financiering rond moeten krijgen. Ook stelt de gemeente eisen aan het beschikbaar stellen van de grond. De winnaars kunnen in overleg gaan met de gemeente over de voorwaarden waaronder verwezenlijking van het initiatief mogelijk is. Als zij aan de eisen kunnen voldoen en een omgevingsvergunning kunnen krijgen, stelt de gemeente de grond om niet beschikbaar voor een periode van maximaal 5 tot 10 jaar.

Bij1 wordt gebouwd van natuurlijke en gerecyclede materialen en is zelfvoorzienend. Het is een plek waar de ontmoeting tussen bij en mens centraal staat. De oostpunt van Veur-Lent is daarvoor geschikt: een centrale en zichtbare locatie in een natuurlijke en recreatieve omgeving.

De bij staat onder grote druk. In rap tempo verdwijnen populaties terwijl bijen van cruciaal belang zijn voor onze voedselproductie en de biodiversiteit! De bij leidt echter aan een imagoprobleem en veel mensen zijn onvoldoende bewust van het belang van de bij. Om dit te veranderen werken de Stadsimkers Nijmegen, samen met lokale ondernemers en instellingen, aan de realisatie van een evenwichtige bijenpopulatie in de stad en omgeving. Op het Stadhuis, in de Ooijpolder, bij Fort Beneden-Lent, diverse sportverenigingen en Sanadome zijn al bijenvolken gehuisvest.

De Stadsimkers hebben de ambitie om de activiteiten uit te breiden tot een dekkend regionaal bijennetwerk en de bewustwording over het belang van de bij verder te vergroten. Hiervoor is een thuisbasis nodig. Een hoofdkwartier vanwaar activiteiten gecoördineerd kunnen worden en waar het publiek op toegankelijke wijze in contact kan komen met de bij. ‘Bij1 aan de Waal’ vormt dit hoofdkwartier, het vlaggenschip van het regionale bijennetwerk waar drie kernactiviteiten samenkomen:

- Productie: productie en verwerking van honing en andere bijenproducten uit de regio
- Educatie: informatie, evenementen en workshops over het leven van de bij
- Recreatie: streekcafé met bloementerras en honing als basisproduct

Bij1 wordt gebouwd van natuurlijke en gerecyclede materialen en is zelfvoorzienend. Het is een plek waar de ontmoeting tussen bij en mens centraal staat. De oostpunt van Veur-Lent is daarvoor geschikt: een centrale en zichtbare locatie in een natuurlijke en recreatieve omgeving.Voor de ontwikkeling van Bij1 wordt samengewerkt met organisaties en bewoners. Door het adopteren/huisvesten van bijenvolken, aanleggen van bloemenweides, afnemen van honingproducten of organiseren van educatieve evenementen. Daarnaast biedt Bij1 sociale werkplekken waardoor de maatschappelijke participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt bevorderd. Na de opening in 2018 is Bij1 tevens onderdeel van ‘European Green Capital’ waarmee Nijmegen zich profileert als duurzame en bijbewuste stad!

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

0  reacties